Gebruikersvoorwaarden

De hierin opgenomen voorwaarden (de ” Gebruiksvoorwaarden ) hebben betrekking op toegang tot en gebruik van de site. Door de site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden volledig. Het is belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden samen met onze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden te lezen. 

 

Inhoudsopgave

Definities

Disclaimer

 

Definities

Maison loulou interior & lifestyle : een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd in Son en Breugel (Nederland) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77824164, handelend onder de handelsnaam ” Loulou interior & lifestyle  “.

Site : de website www.loulouinterior.nl en al zijn subdomeinen.

Gebruiker : elke individuele bezoeker van de site of ontvanger van specifieke inhoud zoals advertenties, e-mail of nieuwsbrieven met betrekking tot Loulou interior & lifestyle.

 

Disclaimer

De site kan links naar andere websites bevatten. Als deze links verwijzen naar webpagina’s buiten het Loulou interior & lifestyle-domein, worden dergelijke webpagina’s niet beheerd door Loulou interior & lifestyle en is Loulou interior & lifestyle niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina’s.

Loulou interior & lifestyle biedt geen garanties of enige aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op de Site. In geen geval is Loulou interior & lifestyle niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of enige claims voor compensatie die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de Site.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals tekst, afbeeldingen, pictogrammen en handelsmerken en handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de site, zijn eigendom van Loulou interior & lifestyle en / of haar licentiegevers. Toegang tot deze informatie geeft de Gebruiker geen recht op enige rechten. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd of voor enig ander doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loulou interior & lifestyle, tenzij anders toegestaan door de wet. U mag onze handelsmerken niet gebruiken in verband met een product of service op een manier die tot verwarring kan leiden.

U bent volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar de Site.

Loulou interior & lifestyle behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en het plaatsen van de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina, vormt uw onvoorwaardelijke acceptatie van dergelijke wijzigingen.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20-04-2020.