PRIVACY VERKLARING

WIJ WAARBORGEN UW PRIVACY

Wanneer u uw contactgegevens zoals e-mail, telefoonnummer en postadres, bij ons achterlaat, slaan we deze gegevens op om u in de toekomst verder te helpen. Bijvoorbeeld om u een persoonlijk advies te geven over onze maatwerkoplossingen, onze nieuwe collecties en om te vragen of een aankoop bevalt en of er nog wensen zijn. Bovendien kan het voorkomen dat een van onze fabrikanten / leveranciers een re-call op een product inzet. In dit geval is het noodzakelijk onze consumenten op de hoogte te stellen hiervan. Tevens bewaren wij uw gegevens voor het uitsturen van nieuwsbrieven en deelnemers van acties op de hoogte te houden van hun deelname.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert loulou interior & lifestyle als de verwerkingsverantwoordelijke volgens de Europese richtlijnen van de GDPR  Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 In het Nederlands bekend als, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kortom, het houdt in dat we uw toestemming vragen voor het bewaren van uw gegevens. Tevens mag u ons ook altijd vragen om uw toestemming in te trekken, gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Verdere informatie over ons privacy beleid

  1. Onze bedrijfsgegevens

Webshop/Website: www.loulouinterior.nl
KvK-nummer: 77824164 
BTW-nummer: NL003244700B11
Telefoonnummer: +31 (0) 6 42 61 90 60
E-mail: info@loulouinterior.nl
Adres: Bijenlaan 21 | 5692 VA Son en Breugel

  1. E-mailadres

Bij het opslaan van uw e-mailadres zal dit uitsluitend in het kader van een gesloten overeenkomst zijn, deze wordt niet gebruikt voor het door communiceren van ongevraagde berichten wanneer u daarvoor geen toestemming hebt verleend.

  1. Postadres

Wij gebruiken het postadres enkel voor het verzenden van bestellingen of informatie die u hebt aangevraagd ofwel bij een gesloten overeenkomst.

  1. Telefoonnummer

Wij nemen uitsluitend telefonisch contact met u op om u te informeren betreft onze collectie, onze diensten, bij een gesloten overeenkomst én enkel wanneer we daarvoor toestemming hebben.

  1. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij enkel door middel van cookies indien, de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor:

Uitvoering van een met gesloten overeenkomst met u

Goede invulling van een publiekrechtelijke taak

De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij u belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  1. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

  1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  1. Veiligheid opslag van gegevens

Op de hele website, ook de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.

Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

  1. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. U kunt dit aangeven via ons e-mailadres: info@loulouinterior.nl

  1. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen via onderstaande gegevens.. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Verzoek tot inzage van persoonsgegevens

Wilt u een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens doen? Stuur dan een mail met uw verzoek naar info@loulouinterior.nl Uw verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.

Contact 

E-mail: info@loulouinterior.nl